Category Archives: กลุ่มงานป้องกันปราบปราม

ร้อยเวร 2-0 พร้อมสายตรวจออกตรวจร้านทองเยาวราชสาขาคำชะอี

barpong

59716 59717

วันที่ (13 ธ.ค. 2560 ) เวลา 11.38 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พชรเดช จันทรวงศา ผกก.สภ.คำชะอี พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี พ.ต.ท.สุเนตร   นวลบัตร สวป.สภ.คำชะอี ให้ ร้อยเวร 2-0 ร.ต.ท.ปรัชญา  ลครไทย รอง สวป.สภ.คำชะอี พร้อมชุดสายตรวจออกตรวจร้านทองเยาวราชสาขาคำชะอี จ.มุกดาหาร  เพื่อป้องกันเหตุการโจรกรรมเหตุการณ์ปกติ

globe  Reported by police captain Wichain.

giftel

 

ร้อยเวร 2-0 ออกตรวจธนาคารออมสิน สาขาคำชะอี

barpong

59718

วันที่ (13 ธ.ค. 2560 ) เวลา 11.19 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พชรเดช จันทรวงศา ผกก.สภ.คำชะอี พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี พ.ต.ท.สุเนตร   นวลบัตร สวป.สภ.คำชะอี ให้ ร้อยเวร 2-0 ร.ต.ท.ปรัชญา ลครไทย รอง สวป.สภ.คำชะอี ออกตรวจธนาคารออมสินสาขาคำชะอี เหตุการณ์ปกติ

globe  Reported by police captain Wichain.

giftel

ร้อยเวร2-0 พร้อมพลขับออกตรวจธนาคาร ธกส.สาขาคำชะอี

barpong

5971959720

วันที่ (13 ธ.ค. 2560 ) เวลา 11.41 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พชรเดช จันทรวงศา ผกก.สภ.คำชะอี พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี พ.ต.ท.สุเนตร   นวลบัตร สวป.สภ.คำชะอี ให้ ร้อยเวร 2-0 ร.ต.ท.ปรัชญา ลครไทย รอง สวป.สภ.คำชะอี ออกตรวจธนาคาร ธกส.สาขาคำชะอี เหตุการณ์ปกติ

globe  Reported by police captain Wichain.

giftel

 

ร้อยเวร 2-0 พร้อมพลขับออกตรวจธนาคารกรุงไทยสาขาคำชะอี

barpong

59714 59715

วันที่ (13 ธ.ค. 2560 ) เวลา 11.19 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พชรเดช จันทรวงศา ผกก.สภ.คำชะอี พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี พ.ต.ท.สุเนตร   นวลบัตร สวป.สภ.คำชะอี ให้ ร้อยเวร 2-0 ร.ต.ท.ปรัชญา ลครไทย รอง สวป.สภ.คำชะอี ออกตรวจธนาคารกรุงไทยสาขาคำชะอีเหตุการณ์ปกติ

globe  Reported by police captain Wichain.

giftel

 

ร้อยเวร 2-0 พร้อมพลขับออกตรวจตู้แดงร้านแสงดาวการไฟฟ้า

barpong

328512

วันที่ (13 ธ.ค. 2560 ) เวลา 00.21 น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.พชรเดช จันทรวงศา ผกก.สภ.คำชะอี พ.ต.ท. เจริญ ชัยชะนะ รอง ผกก.ป.สภ.คำชะอี พ.ต.ท.สุเนตร   นวลบัตร สวป.สภ.คำชะอี ให้ ร้อยเวร 2-0 ร.ต.อ.ฤติ  นาปทุม รอง สวป.สภ.คำชะอี พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจร้านมิตรสินวิน สาขาอำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร  เพื่อป้องกันเหตุการโจรกรรมเหตุการณ์ปกติ

globe  Reported by police captain Wichain.

giftel