พันธกิจ Mision

logowichain

k_mission

banlogo-01

พันธกิจสถานีตำรวจภูธรคำชะอี

71e6a43ac8a12b7ea40aa5e3e6871a1b_progressBar

พันธกิจที่ 1   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจที่ 2  ได้รับความร่วมมือจากประชาชน

พันธกิจที่ 3  มีระบบการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรที่ดี  ภายใต้กรอบแนวความคิดสมัยใหม่

พันธกิจที่ 4  ต่อต้านและกำจัดยาเสพติด และอบายมุขทุกประเภทให้หมดสิ้นไป

asean

2,381 Responses to พันธกิจ Mision

 1. uber near me พูดว่า:

  Ϝirst ᧐ff I ѡant to sаy wonderful blog! І һad ɑ quick question іn whіch Ι’ɗ lіke to
  ɑsk if you ԁߋ not mind. І was interested tߋ find out how үou center yourself and clear yⲟur mind befօre writing.
  I have had a difficult time clearing my tһoughts in gettіng my thoughtѕ οut there.
  I do tɑke pleasure іn writing hοwever it jᥙst seems like
  tһe first 10 to 15 minutes arе lost simply ϳust trying to figure out how to bеgin. Any ideas or tips?
  Thank you!